Zásady ochrany osobných údajov

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje  boli spracúvané spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi, pripravil prevádzkovateľ webovej stránky kamdosveta.sk túto informáciu o ochrane osobných údajov.

Kto sme

Prevádzkovateľom cestovateľského blogu kamdosveta.sk je Ing. Dávid Kolesár

Aké osobné údaje spracúvame a prečo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä preto, aby sme vám mohli poskytnúť čo najkvalitnejší obsah.

E-mailové kampane a newsletter

Právnym základom zasielania e-mailov je súhlas, ktorý ste nám poskytli. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu david@kamdosveta.sk. Účelom spracúvania je zasielanie newslettrov a komunikácia s čitateľmi. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa.

Komentáre pod článkami

Právnym základom je oprávnený záujem umožniť komentovanie článkov len registrovaným užívateľom. Účelom spracúvania je komunikácia a odpovede na komentáre. Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa, meno.

Kontaktné formuláre

Pre tento účel spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mailová adresa , meno.

Uchovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa vaše osobné údaje zlikvidujú.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Je našim oprávneným záujmom vedieť, akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky, s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. Stýmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analytics IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.

Emailové adresy sú uchovávané v službe Mailchimp. Zásady ochrany osobných údajov služby Mailchimp nájdete na: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu – Akismet. Zásady ochrany osobných údajov služby Akismet nájdete na: https://akismet.com/tos/.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Prijali sme technické opatrenia, ktoré zaisťujú bezpečnosť osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (zámok, ktorý je vedľa našej URL adresy) a zabezpečili vaše osobné údaje v súlade s GDPR nariadením.

Posielanie osobných údajov mimo Európskej únie

Vaše osobné údaje sa spracúvajú výlučne v Európskej únii alebo v členských štátoch, ktoré zaisťujú ochranu osobných údajov na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva

Ako  dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte požiadavku,prípadne otázku k ochrane osobných údajov, prosím kontaktujte nás na e-mailovej adrese: david@kamdosveta.sk.